KDV Gremlins Hoofddorp & Rijsenhout

4 ogen, 4 oren principe - (KDV) Kinderdagverblijf Gremlins


4 ogen-, oren en transparantie gedurende de dag

Transparantie
Gremlins heeft 2 locaties waarbij 1 locatie voorzien is met ramen tussen de groepen. Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen. Gremlins Rijsenhout heeft aan de voorzijde glas.

Personeelsbezetting
Het kinderdagverblijf heeft 2 kleine locatie met 2 groepen, waardoor er weinig medewerkers aanwezig zijn. De inzet van stagiaires vergroot deze aanwezigheid van ogen en oren, ook is er een kantoor bezetting 3 dagen in de week.

Specifieke situaties
Gedurende een kinderdagverblijfdag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en bezetting van medewerkers.  Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen en orenprincipe.

Beschrijving “normale situaties”met stagiaires en zonder stagiaires
De stagiaires zullen zoveel mogelijk worden ingedeeld zodat Gremlins voldoet aan de   4 ogen, oren principe zij zullen dus ook gezamenlijk openen en sluiten, zodat er voldoende mensen aanwezig zijn.

Bij 1 of 2 volle groepen

 • Openen en afsluiten wordt zoveel mogelijk door 2 pm-ers gedaan of een PM er en een stagiaire.
 • Kan hier niet aan voldaan worden, dan kunnen er vrijwilligers, betaalde krachten of kantoor personeel ingezet worden.
 • Op de woensdag en vrijdag opent er een pm-er met een stagiaire en zo ook met het afsluiten.
 • Er is gelegenheid tot cameratoezicht op de tijden dat een pedagogische medewerker alleen werkt.

In Hoofddorp en Rijsenhout worden de groepen aan het einde van de dag samengevoegd, in Hoofddorp is er extra gelegenheid om via de tussenramen elkaar te zien.

In de vakanties wordt er gezorgd voor een vrijwilliger, betaalde kracht, stagiaire of kantoor personeel die aanwezig zijn bij het openen en sluiten.

Bij 1halve groep
Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de beroepskracht-kindratio of minder.

 • Waar mogelijk is wordt gekeken naar de inzet van een stagiaire, vrijwilliger , betaalde kracht of kantoor personeel.
 • Bij 1 halve groep is gedurende de dag de deur naar de gang de gehele dag geopend, daarnaast wordt er onverwacht binnengelopen bij de halve groep door collega’s of leidinggevende.
 • Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden.
 • Er is gelegenheid tot cameratoezicht op de tijden dat een pedagogische medewerker alleen werkt.

In de vakanties wordt er gezorgd voor een vrijwilliger, betaalde kracht, stagiaire,of kantoor personeel die aanwezig zijn bij het openen en sluiten.  Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.

Gedurende de dag ( buiten de opening en sluittijden)

 • Altijd minimaal 2 volwassenen ( waaronder 1 leidster) aanwezig ook gedurende de pauzes.
 • Deuren in de pauzes geopend.
 • Afspraak is :elke ochtend en middag de babyfoon aangezet wordt en deze de gehele dag aanblijft.
 • Babyfoon blijft ook aan als de slaapwacht aanwezig is in de slaapruimte.
 • Elke actie wordt gemeld en of overlegd: toilet, keuken,pauzes, buitenspelen.
 • Wij hebben op tijden dat leidsters alleen staan (bij het openen en sluiten camera toezicht) De webcam hangt op de “hoofdgroep” waar s’ochtends word gestart en s’avonds word afgesloten, dit word alleen gebruikt op de momenten dat de collega alleen in het pand aanwezig is. De beelden worden niet vastgelegd, maar er word live meegekeken om te voldoen aan het 4 gen beleid.

Het buitenspelen geschied over het algemeen op speelplaatsen die zichtbaar is door omringende woon- werkverkeer en een basisschool. De zichtbaarheid voor de buurt/omgeving moet zo min mogelijk belemmerd worden. Van de omwonenden verwachten wij geen directe betrokkenheid en input, wel zullen medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken.

DIRECTE INFORMATIE, POSTADRES EN KANTOOR: KLEINE BELT 1 - 2133ML HOOFDDORP - TEL. 023 563 0770 - EMAIL: INFO@KDVGREMLINS.NL


Kinderdagverblijf GREMLINS

Kleine Belt 1
2133 ML Hoofddorp

023 563 0770

info@kdvgremlins.nl

Kinderdagverblijf GREMLINS

Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout

029 7326 565

info@kdvgremlins.nl


Copyright © 1990 - 2016 Kinderdagverblijf Gremlins - All rights reserved. | Powered by Xenodesign