KDV Gremlins Hoofddorp & Rijsenhout

BBL-ers & Stagiaires - (KDV) Kinderdagverblijf Gremlins


BBL-ers zijn medewerkers die de Beroeps Begeleidende Leerweg hebben gekozen, dat betekent dat zij per week 1 dag naar school gaan en minimaal 20 uur moeten werken.  De opleiding kan (afhankelijk van de vooropleiding ) 2 à 3 jaar duren. BBL-ers worden gedurende hun werkzaamheden nauwkeurig begeleid door de praktijk begeleider.

Uitgangspunt van de oplopende inzetbaarheid is dat je meer verantwoordelijkheid aankunt naarmate je meer hebt geleerd, van 0 tot 100%. Gedurende het 3de jaar zijn zij voor 100% inzetbaar.

Gremlins is positief beoordeeld door de O.V.D.B. ( artikel 7.2.10 van de wet educatie en beroepsonderwijs) waardoor wij stagiaires de kans mogen/willen geven om hun theorie in praktijk te brengen.

Wij werken samen met het R.O.C en het N.O.V.A. college die de opleiding helpende welzijn, SPW3 en SPW4 aanbieden.

DIRECTE INFORMATIE, POSTADRES EN KANTOOR: KLEINE BELT 1 - 2133ML HOOFDDORP - TEL. 023 563 0770 - EMAIL: INFO@KDVGREMLINS.NL


Kinderdagverblijf GREMLINS

Kleine Belt 1
2133 ML Hoofddorp

023 563 0770

info@kdvgremlins.nl

Kinderdagverblijf GREMLINS

Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout

029 7326 565

info@kdvgremlins.nl


Copyright © 1990 - 2016 Kinderdagverblijf Gremlins - All rights reserved. | Powered by Xenodesign