KDV Gremlins Hoofddorp & Rijsenhout

Oudercommissie - (KDV) Kinderdagverblijf Gremlins


De oudercommissie is een platform dat de belangen van de kinderen en gebruikers zo goed mogelijk behartigt en de gebruikers vertegenwoordigt.

Leden van de commissie worden jaarlijks gekozen door de ouders van het Kinderdagverblijf.  De leden hebben zitting voor een periode van 2 jaar en zijn herkiesbaar.  Een oudercommissie bestaat uit 3 leden en die helpen in goede samenspraak met de leiding bij de organisatie van zaken die zich in de kinderopvang kunnen afspelen.

De oudercommissie stimuleert de contacten tussen de ouders/verzorgers onderling.  Het informeert de directie over gemeenschappelijke standpunten en op grond van deze standpunten wordt de directie geadviseerd.

DIRECTE INFORMATIE, POSTADRES EN KANTOOR: KLEINE BELT 1 - 2133ML HOOFDDORP - TEL. 023 563 0770 - EMAIL: INFO@KDVGREMLINS.NL


Kinderdagverblijf GREMLINS

Kleine Belt 1
2133 ML Hoofddorp

023 563 0770

info@kdvgremlins.nl

Kinderdagverblijf GREMLINS

Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout

029 7326 565

info@kdvgremlins.nl


Copyright © 1990 - 2016 Kinderdagverblijf Gremlins - All rights reserved. | Powered by Xenodesign