KDV Gremlins Hoofddorp & Rijsenhout

Pedagogisch Beleid - (KDV) Kinderdagverblijf Gremlins


Binnen K.D.V.Gremlins wordt een sfeer gecreëerd waarin de kinderen zich prettig en veilig voelen, wij streven ernaar dat het een soort thuiskomen is maar dan op een professionele manier.  Gremlins wil op een enthousiaste, verantwoordelijke en positieve manier zorg dragen voor de opvang van kinderen. Wij willen dat uw kind een leuke tijd bij ons heeft, naar hartenlust speelt, slaapt vrolijk en soms ook verdrietig mag zijn.

U als ouder draagt de zorg en de opvoeding tijdelijk aan ons over. Daarom hebben de kinderen bij Gremlins te maken met leidsters die bewust zijn van hun grote verantwoordelijkheid naar de kinderen toe en hun taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid uitvoeren.

Het pedagogische beleid van K.D.V.Gremlins is gebaseerd op de 4 pedagogische emotionele competenties.

  • Emotionele veiligheid
  • Sociale competentie
  • Persoonlijke competentie
  • Overdracht van normen en waarden

K.D.V.Gremlins hanteert de wettelijke voorschriften van de brandweer en GGD waardoor de eisen omtrent het gezondheidsmanagement, veiligheidsmanagement en risico-inventaris zo nauwkeurig mogelijk in acht wordt genomen. Het inspectie rapport ligt op het verblijf ter inzage.

Het pedagogische beleid is op te vragen bij het kinderdagverblijf die u daar kunt inzien of via de mail kunt aanvragen.

DIRECTE INFORMATIE, POSTADRES EN KANTOOR: KLEINE BELT 1 - 2133ML HOOFDDORP - TEL. 023 563 0770 - EMAIL: INFO@KDVGREMLINS.NL


Kinderdagverblijf GREMLINS

Kleine Belt 1
2133 ML Hoofddorp

023 563 0770

info@kdvgremlins.nl

Kinderdagverblijf GREMLINS

Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout

029 7326 565

info@kdvgremlins.nl


Copyright © 1990 - 2016 Kinderdagverblijf Gremlins - All rights reserved. | Powered by Xenodesign