KDV Gremlins Hoofddorp & Rijsenhout

Wijzigingen & Opzeggen - (KDV) Kinderdagverblijf Gremlins


Een verzoek tot wijziging van dagen dient altijd schriftelijk te worden ingediend en de kinderen van Gremlins krijgen voorrang op de wachtlijst.

De plaatsing wordt automatisch beëindigd als uw kind de leeftijd heeft bereikt van 4 jaar, valt dit ongunstig i.v.m. vakantie dan kan er in samenspraak verlenging van opvang worden verzorgd.

Het opzeggen van uw kind zijn/haar plaats dient 1 maand voor de desbetreffende maand schriftelijk te worden ingediend. Mocht u onverhoopt uw plaats opzeggen, dan wordt er  1 maand opzegtermijn in rekening gebracht.

DIRECTE INFORMATIE, POSTADRES EN KANTOOR: KLEINE BELT 1 - 2133ML HOOFDDORP - TEL. 023 563 0770 - EMAIL: INFO@KDVGREMLINS.NL


Kinderdagverblijf GREMLINS

Kleine Belt 1
2133 ML Hoofddorp

023 563 0770

info@kdvgremlins.nl

Kinderdagverblijf GREMLINS

Pampusstraat 28a
1435 LJ Rijsenhout

029 7326 565

info@kdvgremlins.nl


Copyright © 1990 - 2016 Kinderdagverblijf Gremlins - All rights reserved. | Powered by Xenodesign