Dagindeling

Via onderstaande dagindeling willen wij u als ouders een idee geven hoe een gemiddelde dag er ongeveer uit ziet.

07:30- 09:00 uur
Tussen deze tijden wordt uw kind gebracht en staan de pedagogisch medewerkers klaar om u en uw kind te ontvangen.
Als alle ouders afscheid hebben genomen zijn de kinderen volop aan het spelen. Sommige baby’s gaan naar bed of spelen in de box. Dreumesen en peuters spelen vrij met elkaar of worden gestimuleerd in spel-en ontwikkelingsactiviteiten.

09:00-09:30 uur
Dit is het eerste rustmoment van de dag en iedereen gaat aan tafel. We werken met vaste onderdelen. We begroeten elkaar door middel van het welkomstlied (alle namen worden genoemd). Kinderen hebben de gelegenheid wat te vertellen en we zingen liedjes met elkaar, daarna gaan we fruit eten en sap drinken.

09:30-11:00 uur
Fijn buiten spelen, hollen, klimmen of leuke spelletjes met de pedagogisch medewerkers, met regelmaat gaan we wandelen .
Wanneer kinderen niet naar buiten willen of kunnen worden er binnen activiteiten aangeboden zoals: verven, kleien, plakken, lezen, spelletje enz.

Wij vinden het belangrijk dat alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden maar als een kind niet wil deelnemen aan een activiteit, is het daar vrij in.

Voor de baby’s is het tijd om te knuffelen. Sommige krijgen een fles of gaan naar bed. De baby’s die al geslapen hebben worden gestimuleerd, zichzelf en de omgeving te ontdekken. Ook voor de baby’s hebben wij activiteiten.

11:00-11:30 uur
Alle kinderen worden verschoond. De peuters gaan op de pot of het kindertoilet. Zindelijkheidstraining bij peuters neemt een soepele en speelse vorm aan. Peuters leren hierbij vooral van elkaar.

11:30-12:30 uur
Dan is het tijd voor één van de gezelligste momenten van de dag om met z’n allen aan tafel te gaan. Bij het eten krijgen de kinderen een stukje verantwoordelijkheid: ze mogen helpen met de tafel dekken, ze kiezen hun broodbeleg. De kinderen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk zelfstandig te eten.
Kinderen die ’s-middags gaan slapen mogen na de broodmaaltijd naar bed.

12:30-13:00 uur
De kinderen die alleen de ochtend komen worden opgehaald en er volgt een informatieoverdracht. Kinderen die de hele dag blijven en niet slapen (of al geslapen hebben) kunnen buiten gaan spelen, vrij spelen, een activiteit doen of luieren in de rusthoek.

13:00-15:00 uur
De kinderen die wakker zijn worden één voor één uit bed gehaald, aangekleed en verschoond. Op deze momenten is er individuele aandacht voor ieder kind. Als iedereen uit bed is wordt er wat gedronken en fruit gegeten.

15:00-15:45 uur
Fijn buiten spelen, hollen, klimmen of leuke spelletjes met de pedagogisch medewerkers, met regelmaat gaan we wandelen .
Wanneer kinderen niet naar buiten willen of kunnen worden er binnen activiteiten aangeboden zoals: verven, kleien, plakken, lezen, spelletje enz.

15:45-16:00 uur
Alle kinderen worden verschoond, gaan op de pot of kindertoilet.

16:00-16:30 uur
We gaan nog even naar buiten of een leuke activiteit doen. Ook eten we nog een koekje

16:30-18:30 uur
Sommige kinderen worden opgehaald. De kinderen die later opgehaald worden mogen een rustige activiteit kiezen bijvoorbeeld: puzzelen, tekenen, duplo bouwen of er wordt een verhaal voor gelezen zodat de dag rustig wordt afgesloten. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen ervaringen uit.

De baby’s volgen zoveel mogelijk het ritme van thuis.