Extra opvang

Het kan zijn dat ouders incidenteel een extra (betaalde) dagopvang willen afnemen welke buiten de vaste opvangdagen van opvangcontract valt.

Het afnemen van een extra dag kan onder de volgende voorwaarden:

  • Het afnemen van een extra dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en de personele bezetting.
  • Verzoeken worden ‘behandeld’ in volgorde van aanvraag.
  • Een bevestigde extra dag kan achteraf niet omgezet worden in een ruil of inhaal dag.