Factuur en betaling

Elke maand, rond de 20ste, ontvangt u een factuur per mail. De betaling wordt rond de eerste van de desbetreffende maand van uw rekening afgeschreven. Mocht het afschrijven niet gelukt zijn, dan wordt dit nogmaals geprobeerd. Daarna volgt een herinnering.

Als er na deze herinnering nog niet is betaald, dan is het kinderdagverblijf genoodzaakt om de plaats van het kind stop te zetten en een incassobureau in te schakelen, met een extra betaling van de gebruikelijke opzegtermijn.

Ook bij abrupte beëindiging van uw kant, met of zonder achterstallige betaling, wordt er 1 maand opzegtermijn in acht genomen, en alsnog in rekening gebracht. Bij onenigheid, verwarring en onduidelijkheden tussen gemeenten en/of de belastingdienst, bent u als klant van het kinderdagverblijf de hoofdverantwoordelijke van de betalingen van uw kind.

Wij ge­lo­ven dat elk kind zijn ei­gen tal­en­ten heeft. Wij ge­ven uw kind de ruim­te en aan­dacht die het no­dig heeft om de­ze tal­en­ten te ont­dek­ken en te ont­wik­ke­len.