Tovertuin Hoofddorp

Bij de Tovertuin…

De Tovertuin is een leuke groep met 12 kindjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Bij Gremlins vinden we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven. 

Onze werkwijze is er op gericht kinderen een uitdagend kader te bieden waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich optimaal te ontwikkelen. Een liefdevolle en persoonlijke benadering van elk uniek kind staat daarbij centraal.

Elk kind is bij Gremlins uniek. Dit speelt een grote rol bij de wijze waarop wij met de kinderen, individueel en in de groep, omgaan. Alle kinderen mogen op genegenheid, acceptatie, aandacht, respect, tijd en stimulering rekenen en dat de pedagogische medewerkers er altijd zijn wanneer zij deze nodig hebben.

Het kinderdagverblijf is in eerste instantie een plek om te leven. Door met spel en spelmateriaal te experimenteren en met volwassenen en kinderen om te gaan, verzamelen kinderen ervaringen, waarvan ze onbewust ontzettend veel leren. De gevarieerdheid in ons aanbod van ervaringsmogelijkheden draagt bij aan de groei van kennis en vaardigheden. Kinderen hoeven in de groepen niet te presteren en worden niet beoordeeld. 

De basis achter onze aanpak staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Lees het gerust eens door! 

Maak plezier met je vriendjes

Bij de kinderdagverblijven van Gremlins in Rijsenhout en Hoofddorp!


Super leuk en gezellig!