Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen.

Als er besloten wordt om de Meldcode te gaan inzetten betekent dit dat wij vanuit KDV Gremlins zorg hebben om een kind. In alle gevallen is het onze insteek om de ouders van het kind betrokken te houden bij onze zorg. Samen met hen gaan we proberen om de situatie voor het kind zo goed mogelijk te houden. De meldcode kindermishandeling gaat eigenlijk over zorg. Zorg over ouders of over het kind. En het bieden van hulp. Hulp omdat ouders misschien niet helemaal weten hoe ze hun kind op een goede manier terecht kunnen wijzen, of omdat ze misschien weinig middelen hebben om hun kind goede materiële zorg te geven.