E-learning/trainingen

Op dit moment zijn de pedagogisch medewerkers bezig met verschillende e-learning/pedagogische trainingen. We volgde in 2020 drie delen: de vier pedagogische basisdoelen, de zes interactievaardigheden en de voorbereiding op de GGD inspecties. In 2021 volgen we trainingen over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, veilige hechting en over observeren van kinderen. Onze pedagogisch coach maakt deze modules voor ons op maat. We leren er erg veel van en we kunnen het geleerde direct toepassen in de praktijk. We zijn trots op onze behaalde certificaten!


Uitdaging voor 3+ kids

Aan de hand van het aantal stipjes zie je hoeveel kabouters er in de paddenstoel wonen. Op deze manier leren we de kinderen tellen. Ze vinden het echt superleuk!

Tegenstellingen

Wat is groot of juist klein, wat is dik of juist dun. De kinderen mogen het opnoemen. Kinderen leren er niet alleen veel van, maar er komen ook superleuke gesprekjes op gang. 

Corona-maatregelen

Het meest recente nieuws omtrent de corona-maatregelen kunt u terug vinden op onze website. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid en het RIVM ons oplegt. Bij de ingang van onze locaties treft u een mapje aan met de maatregelen. Onze ouders blijven hiervan goed op de hoogte doormiddel van mails die wij hen toesturen. Klik hier voor de update over het coronavirus: informatie voor de kinderopvang