Ons team

Team en pedagogische coaching

Bij Gremlins werken dagelijks we met veel passie en enthousiasme met kinderen. Kinderopvang is een prachtig en verantwoordelijk vak en we realiseren ons heel goed dat betrokken, liefdevolle en professionele medewerkers hiervoor onmisbaar zijn.

We werken met een team vaste medewerkers die goed op elkaar zijn ingespeeld. Elke dag zetten we ons met veel plezier in om voor alle kinderen een veilige, warme en uitdagende basis te bieden. Onze medewerkers zijn allemaal pedagogisch geschoold en beschikken over een grote hoeveelheid kennis en ervaring in de kinderopvang.

Pedagogische coaching

Wij werken met een externe pedagogisch coach. De Kinderopvangcoach. 

De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook dient elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks te coachen.

Rol pedagogisch coach

De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt onze pedagogisch medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coaching behoeften. De pedagogisch coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers om zowel hun pedagogische als didactische vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.

Waarom is deze functie ontstaan

Steeds meer kinderen gaan tegenwoordig naar de kinderopvang. Kinderopvang is meer dan opvang alleen: kinderopvang is een VAK. De ontwikkeling van jonge kinderen staat steeds vaker centraal. Kinderopvang is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Kwaliteit is daarbij heel belangrijk. Om de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland te kunnen waarborgen en verhogen zijn er nieuwe kwaliteitseisen vastgelegd in de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Eén van de onderdelen van deze wetgeving is de (verplichte) invoering van de functie van pedagogisch coach. Elke medewerker moet de mogelijkheid krijgen om gecoacht te worden.

Hoe gaat het coachen in de praktijk

Bij Gremlins hebben wij ervoor gekozen om de coaching vorm te geven middels met het maken video-opnamen. De coach brengt de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers gedurende de dag in beeld, bijvoorbeeld bij de tafelmomenten, in de kring, bij het voeden of verzorgen, het buiten spelen of bij gestructureerde activiteiten. Samen bekijken en bespreken ze achteraf de beelden en analyseren ze op welke interactievaardigheden de pedagogisch medewerker zich verder kan ontwikkelen en wat zij daarvoor nodig heeft.

Merkt mijn kind iets van de coaching

De opnames zijn zeker niet bedoeld om kinderen in beeld te brengen, het gedrag van kinderen te bekijken of te beoordelen. De video’s worden gemaakt om de interactie van de pedagogisch medewerker en de groep vast te leggen. Uiteraard komen de kinderen in beeld, want het gaat ten slotte om de interactie met de kinderen. Na het bespreken van de gemaakte beelden tussen coach en pedagogisch medewerker worden de video-opnamen direct verwijderd.

Wat wil Gremlins met de coaching bereiken

De coaching helpt ons de best mogelijke opvangkwaliteit te kunnen bieden aan kinderen en ouders. Daarbij ondersteunt en motiveert het de persoonlijke ontwikkeling van onze pedagogisch medewerkers. Wat ons betreft een mooie win-win situatie.