Open deuren beleid

Het open deuren beleid houdt in dat op Gremlins in de ochtend (van 07.30 uur tot 08.30 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur) de groepen gezamenlijk worden opgevangen. De groep waar het kind gedurende de dag officieel wordt opgevangen heet de stamgroep. De kinderen van de twee stamgroepen worden samen opgevangen op een vaste stamgroep. (dit is voor de duidelijkheid altijd dezelfde groep: de Kikkerpoel in Hoofddorp en de Lentebloem in Rijsenhout.

Om 08.30 uur worden de groepen opgesplitst, afhankelijk van de leidster- kind ratio en gaat iedere pedagogisch medewerker met de eigen kinderen naar de eigen stamgroep.

Tevens houdt het open deuren beleid in dat wij verschillende keren per maand de groepsdeuren openstellen en dat er op iedere groep een andere activiteit wordt aangeboden. Dit kan door buiten te spelen, maar ook door te spelen in de hal, of in de groepsruimte van de andere kinderen. Wij spreken van een open deuren beleid als hierbij ook een ontmoeting met kinderen van andere groepen wordt ‘geregeld’. De kinderen mogen en kunnen hierbij zelf de keuze maken welke activiteit zij willen doen, om zo hun horizon te verbreden. 

Bij een dergelijke activiteit wordt altijd gezorgd dat, indien de kinderen de stamgroep verlaten, dit leidt tot een verlagen van het totaal aantal kinderen. De leidster kind ratio wordt daarop aangepast. (Tijdens een activiteit kan een pedagogisch medewerker naar een andere stamgroep gaan om ervoor te zorgen dat de leidster kind ratio weer klopt)

Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker blijft bij het verlaten van de stamgroep altijd van toepassing, ten aanzien van het aantal aanwezig kinderen op locatie.

Wij verlaten de vaste stamgroepen onder andere bij de volgende activiteiten:

  • Muzikale activiteiten
  • Dans activiteiten
  • Gym activiteiten
  • Knutsel activiteiten
  • Thema activiteiten
  • Educatieve activiteiten
  • Spel activiteiten

Na de activiteiten gaan alle kinderen weer terug naar hun eigen stamgroep, waar wij het dagprogramma weer volgen. Voor kleine baby’s wordt per keer door de pedagogisch medewerker besloten of zij die dag ook meedoen of dat het te onrustig voor ze is.