Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door een aantal ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van Gremlins. De oudercommissie behartigt in de eerste plaats de belangen van de ouders. 

Ze heeft een adviserende rol ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen en communiceert de vergadernotulen en eventuele adviezen door naar de ouders van Gremlins. Naast deze werkzaamheden organiseert de OC activiteiten, zoals het zomerfeest en de kerstviering.  Heeft u vragen aan de oudercommissie? Laat het ons gerust weten! Wij spelen de uw vraag aan hen door!