Ruilen van dagen

Ruilen van dagen kan aangevraagd worden in de desbetreffende week. En is alleen mogelijk indien er plek is.

Kinderdagverblijf Gremlins hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. In principe komen kinderen op vaste dagen naar de dagopvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Gremlins biedt deze mogelijkheid.

Zo kunt u een vaste opvangdag ruilen tegen een andere opvangdag in dezelfde week. Het ruilen is overigens een service en geen recht. De pedagogisch medewerkers van Gremlins begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruildag, voor u als ouder vervelend kan zijn.

Ruilen is een extra service van Gremlins en vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  • Een ruildag moet 1 week van te voren per mail worden aangevraagd
  • ruilen van een dag is mogelijk binnen 1 week
  • het ruilen van een dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en /of de personele bezetting (leidster-kind ratio).
  • Verzoeken worden ‘behandeld’ in  volgorde van aanvraag.
  • Een aanvraag kan nooit achteraf plaats vinden.
  • Vakantie of ziekte dagen, sluitingsdagen van Gremlins en nationale feestdagen mogen niet geruild worden.
  • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een andere klant.
  • Indien het kind halve dagen is geplaatst, kan er geruild worden tussen dagdelen (een ochtend wordt geruild tegen een andere ochtend/middag).
  • Ruilen is kind gebonden, een broertje of zusje kan niet in plaats van een ander kind komen.