E-learning voor het personeel

E-learning voor het personeel

Momenteel zijn de pedagogisch medewerkers van Gremlins bezig met e-learning. Erg leuk en leerzaam.

We zijn bezig met drie delen. De vier pedagogische basisdoelen, de zes interactievaardigheden en de voorbereidingen op de GGD inspecties. We leren er erg veel van en we kunnen de geleerde stof meteen in de praktijk brengen. We krijgen ook per onderdeel een certificaat. Hiermee voldoet Gremlins al aan de nieuwe wetseis ‘Permanente educatie’ voor personeel in de kinderopvang.