Verantwoorde kinderopvang

Gremlins biedt kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang . Binnen onze kinderopvang creƫren wij een sfeer die er voor zorgt dat de kinderen zich prettig en veilig voelen, vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Wij bieden enerzijds ruimte voor de individuele ontplooiing van kinderen, anderzijds wordt er ook aandacht gegeven aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders, met als basis een open, heldere en eerlijke communicatie.

We respecteren kinderen als mensen met unieke eigenschappen en mogelijkheden. We benaderen kinderen met respect door hun eigenheid te accepteren en in te spelen op hun interesse, emoties en behoefte. Het kind bepaalt mee of we begeleiden, stimuleren of juist wat afstand houden. Elke keer opnieuw, omdat elk kind uniek is. Elk kind mag de wereld ontdekken in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze.

Ons team bestaat uit gediplomeerde pedagogisch medewerkers en regelmatig is er een stagiaire van de opleiding tot pedagogisch medewerkers.

Kinderen van 8 weken oud tot 4 jaar zijn van harte welkom bij ons. Wij hebben vertikale groepen. Vertikale groepen geven het gezinsgevoel het beste weer. Ook thuis heb je meestal kinderen in verschillende leeftijden. Het grootste voordeel is dat de kleintjes zich optrekken aan de grotere kinderen en de grotere kinderen leren rekening houden met de kleinere kinderen. Onze ervaring met vertikale groepen is dan ook zeer positief. Iedereen helpt elkaar, we zijn gewoon een gezellige kinderopvangopvang! Elke ontwikkelingsfase vraagt een andere benadering.

Onze pedagogisch medewerkers geven uw kind de aandacht die bij zijn leeftijd en ontwikkelingsfase past. Zij moedigen het op het juiste moment aan en nemen bewust even afstand als dat nodig is.

Veel liefde, warmte en aandacht voor uw kind!

Een wereld te ontdekken….. …..bij kinderdagverblijf gremlins

Een kind heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Het leert te doen wat het leuk vindt en eigen keuzes te maken. Dat geeft zelfvertrouwen. Voor alle activiteiten is het proces belangrijker dan het resultaat. Het gaat erom dat kinderen leren, ervaren en zelf ontdekken. Als we met ze knutselen gaat het erom dat ze de materialen kunnen voelen, bekijken, ruiken en ervaren hoe dingen werken.

U kent uw kind het beste. Weet waar zijn of haar interesses liggen en waar het blij van wordt of extra gevoelig voor is. Valt u iets op bij uw kind of wilt u even met ons overleggen? Dan nemen we daar graag de tijd voor. Door heel bewust aandacht te schenken aan het uitwisselen van informatie tijdens de overdracht, bouwen we een goede relatie op. Dit is in het belang van uw kind, maar ook van u en van ons!