Vier ogen en oren principe

Gremlins heeft twee locaties waarbij 1 locatie voorzien is van ramen tussen de groepen. Het is de bedoeling om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met allerlei werkjes en/of mededelingen. Gremlins Rijsenhout heeft aan de voorzijde glas.

Personeelsbezetting

Wij hebben twee kleine locaties met op elke locatie twee groepen. Hierdoor zijn soms minder pedagogisch medewerkers aanwezig. De inzet van stagiaires vergroot deze aanwezigheid van ogen en oren, ook is er een kantoor bezetting van drie dagen in de week. Gedurende een opvangdag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en bezetting qua medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dar een medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen- en oren principe.

Stagiaires zullen zoveel mogelijk ingedeeld worden op de groepen zodat wij voldoen aan het vier -ogen en orenprincipe. Zij zullen ook gezamenlijk openen en sluiten, zodat er altijd voldoende mensen aanwezig zijn op de locaties.

Indien wij een of twee volle groepen hebben, dan zorgen wij ervoor dat dit zoveel mogelijk door twee pedagogisch medewerkers wordt gedaan of een pedagogisch medewerker met een stagiaire. Kan hier niet aan voldaan worden, dan kunnen er andere betaalde medewerkers, zoals kantoorpersoneel ingezet worden. Op de woensdag en de vrijdag opent een pedagogisch medewerker met een stagiaire en zo ook met het afsluiten. Er is gelegenheid tot cameratoezicht op de tijden als een pedagogisch medewerker onverhoopt alleen afsluit.

Gedurende de dag of indien er een halve groep open is

In Hoofddorp en in Rijsenhout worden de groepen aan het einde van de dag samengevoegd. In vakanties wordt er gezorgd voor een andere betaalde kracht, stagiaire of kantoorpersoneel die aanwezig zijn bij het openen en sluiten.

Indien er een halve groep geopend is, bestaat de groep uit een pedagogisch medewerker met het aantal kinderen volgens de beroepskracht- kind ratio of minder. Waar mogelijk wordt dan gekeken naar de inzet van een stagiaire, betaalde kracht of kantoor personeel Bij een halve groep is gedurende de dag de deur naar de gang de gehele dag geopend. Daarnaast wordt er onverwacht binnen glopen door collega’s of de leidinggevende. Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden, of kan er gekeken worden middels de camera’s.

Het onvoorspelbare karakter van haal- en brengsituaties (men weet niet wanneer een ouder binnen of langsloopt en hoeveel tegelijk), verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.

Gedurende de dag (buiten de openings- en sluitingstijden) zijn er altijd minimaal twee volwassenen aanwezig, ook tijdens de pauzetijden. De deuren staan tijdens de pauze open. En de babyfoon wordt aangezet. Elke onderlinge actie wordt aan elkaar gemeld (naar het toilet gaan, buiten spelen, pauze nemen etc). Mocht een leidster alleen staan, dan maken wij gebruik van het cameratoezicht. De webcam hangt op de hoofdgroep waar in de ochtend door kantoorpersoneel wordt gestart en in de avond wordt geĆ«indigd. Gebruik van de camera’s is alleen nodig indien een collega alleen op de groep staat. De beelden worden niet vastgelegd, maar er wordt live meegekeken om te voldoen aan het vier ogen beleid.

Buitenspelen

Het buiten spelen geschied over het algemeen op de speelplaatsen die zichbaar is door de omringende woonhuizen en de basisschool. De zichtbaarheid voor de buurt en de omgeving belemmeren wij zo min mogelijk. Van de omwonenden verwachten wij geen betrokkenheid en input, wel zullen onze pedagogisch medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is, zich gezien weten, doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken.

Aandacht voor uw kind

Volop ruimte om te spelen en te ontdekken!