Wijziging en opzegging

Een verzoek tot wijziging van dagen, dienen altijd schriftelijk bij ons te worden ingediend. De kinderen die reeds geplaatst zijn bij Gremlins krijgen voorrang op de wachtlijst.

De plaatsing wordt automatisch beƫindigd als uw kind vier jaar is geworden. Mocht dit ongunstig vallen i.v.m vakantie, dan kan er in samenspraak een verlenging plaatsvinden.

Het opzeggen van de plaats van uw kind dient een (1) maand voor de ingangsdatum schriftelijk te worden ingediend. Mocht u onverhoopt uw plaats opzeggen, dan wordt een (1) maand opzegtermijn in rekening gebracht.